Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia

Aby zgłosić chęć udziału w wybranym szkoleniu kliknij LINK DO FORMULARZA.

 

Szkolenie 1. Wykorzystanie platform e-learningowych w dydaktyce

Opis kursu

Szkolenie skupia się na wspieraniu nauczania poprzez użycie cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z platform e-learningowych oraz jakie są ich najważniejsze funkcje.

Podczas szkolenia nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi metodami nauczania, które można stosować przy użyciu platform e-learningowych, z najlepszymi praktykami w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń. Dowiedzą się, jak projektować kursy e-learningowe, jak wykorzystać różne narzędzia edukacyjne oraz jak dostosować materiały szkoleniowe do potrzeb różnych grup odbiorców.

 

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

Potrafią wybrać i dostosować odpowiednie narzędzia e-learningowych do potrzeb dydaktycznych;
Rozumieją różne rodzaje funkcjonalności platform e-learningowych;
Potrafią tworzyć i publikować materiały dydaktyczne na platformach e-learningowych;
Potrafią prowadzić interaktywne zajęcia online;
Znają metody oceny postępów uczestników i umiejętność monitorowania ich wyników za pomocą platform e-learningowych;
Potrafią personalizować nauczanie, dostosowywać treści i metody nauczania do różnych poziomów zaawansowania studentów.

Forma realizacji

Możliwe stacjonarne i zdalne

Liczba godzin

4

Osoba prowadząca

Wojciech Pudło, Wojciech Wyżykowski, Andrzej Filip, Dominik Zwiech, Wojciech Kornafel

Status dostępności 

Nieaktywne, ale możliwe

Szkolenie 2. Sprawdzanie wiedzy za pomocą platform e-learningowych

Opis kursu

Szkolenie koncentruje się na sposobach, w jakie cyfrowe narzędzia edukacyjne mogą być wykorzystane do oceny wiedzy studentów.

Uczestnicy będą mieli okazję poznać różne rodzaje narzędzi służących do oceny wiedzy za pomocą platform e-learningowych, takich jak quizy, testy, zadania czy też ankiety. W trakcie szkolenia nauczą się, jak opracowywać pytania, które pomogą w sprawdzeniu wiedzy oraz jakie rodzaje informacji można uzyskać z wyników testów.

Podczas szkolenia omówione zostaną również sposoby, w jakie można wykorzystać platformy e-learningowe do oceny postępów studentów i przekazywania im informacji zwrotnej. Uczestnicy nauczą się, jak stosować różne strategie oceniania oraz jak przekazywać informacje zwrotne, które będą pomocne w dalszej nauce i rozwoju.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

Potrafią wybrać i dostosować odpowiednie narzędzia e-learningowe do oceny wiedzy uczestników;
Znają różne metody oceny wiedzy, takie jak quizy, testy, zadania i projekty, dostępne poprzez platformy e-learningowe;
Umieją tworzyć i monitorować testy i quizy na platformach e-learningowych;
Umieją zaaranżować automatyczną ocenę za pomocą platform e-learningowych.

Forma realizacji

Możliwe stacjonarne i zdalne

Liczba godzin

2-4

Osoba prowadząca

Wojciech Pudło, Andrzej Filip

Status dostępności 

Nieaktywne, ale możliwe

Szkolenie 3. Aktywizowanie studentów za pomocą narzędzi e-learningowych

Opis kursu

Szkolenie skupia się na wykorzystaniu cyfrowych narzędzi edukacyjnych do zwiększenia zaangażowania i aktywności studentów. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli również okazję nauczyć się, jak projektować i tworzyć materiały edukacyjne, które są interesujące i przystępne dla różnych grup odbiorców. Nauczą się, jak dostosować materiały do potrzeb studentów, jakie narzędzia wykorzystać oraz jakie strategie stosować, aby zwiększyć ich zaangażowanie.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak projektować i tworzyć materiały edukacyjne z wykorzystaniem m.in. zadań, testów, quizów, forów dyskusyjnych, lekcji wideo, a także interaktywnych ćwiczeń. Uczestnicy nauczą się również, jak tworzyć grupy i przypisywać zadania, jak dostosowywać materiały do potrzeb studentów, jakie narzędzia wykorzystać oraz jakie strategie stosować, aby zwiększyć ich zaangażowanie.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

Będą mieli wiedzę na temat różnych narzędzi e-learningowych, które można wykorzystać do aktywizacji studentów;
Nauczą się tworzenia interaktywnych i angażujących treści e-learningowych, które pomogą w lepszym przyswajaniu wiedzy przez studentów;
Zdobędą umiejętności w prowadzeniu interaktywnych zajęć e-learningowych, włączając w to moderowanie dyskusji, feedback, ocenę i komunikację z uczestnikami;
Nauczą się wykorzystywania danych z platform e-learningowych do monitorowania zaangażowania studentów i dostosowywania procesu nauczania do ich potrzeb i preferencji.

Forma realizacji

Możliwe stacjonarne i zdalne

Liczba godzin

2-4

Osoba prowadząca

Wojciech Pudło, Dominik Zwiech

Status dostępności 

Nieaktywne, ale możliwe

 

Szkolenie 4. Metody monitorowania umiejętności studentów poprzez platformy e-learningowe

Opis kursu

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą nauczyć się, jak w sposób skuteczny monitorować postępy swoich studentów za pomocą platform e-learningowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną także sposoby, w jakie można wykorzystać platformy e-learningowe do zbierania i analizowania danych na temat postępów studentów. Uczestnicy poznają różne narzędzia i techniki, które umożliwią im monitorowanie postępów swoich uczniów oraz analizowanie wyników w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i dostosowania procesu nauczania do ich potrzeb.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

Zdobędą wiedzę na temat różnych metod monitorowania zaangażowania i umiejętności studentów za pomocą platform e-learningowych.

Forma realizacji

Możliwe stacjonarne i zdalne

Liczba godzin

2

Osoba prowadząca

Wojciech Pudło

Status dostępności 

Nieaktywne, ale możliwe

Szkolenie 5. Podstawy tworzenia filmów edukacyjnych

Opis kursu

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać podstawy filmowania, a także techniki i narzędzia, które umożliwią im stworzenie ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych, będą mieli okazję poznać różne etapy tworzenia filmu edukacyjnego, począwszy od pomysłu i scenariusza, aż po postprodukcję i dystrybucję.

Uczestnicy nauczą się, jak tworzyć scenariusze i plany zdjęciowe, jak dobierać odpowiednie ujęcia i kąty kamery, a także jak korzystać z oświetlenia i dźwięku, aby stworzyć profesjonalny film. Podczas szkolenia omówione zostaną także różne narzędzia i programy, które umożliwią uczestnikom edycję i montaż filmów.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

Znają etapy procesu produkcji filmów edukacyjnych;
Potrafią oszacować czas trwania poszczególnych etapów produkcji;
Potrafią przygotować scenariusz;
Potrafią przygotować i przeprowadzić dobrej jakości nagrania audio i wideo;
Potrafią stosować różne techniki narracji;
Potrafią zmontować film;
Potrafią opublikować film w Internecie.

Forma realizacji

Stacjonarne

Liczba godzin

4

Osoba prowadząca

Wojciech Pudło, Dominik Zwiech, Wojciech Kornafel

Status dostępności 

Nieaktywne, ale możliwe

Szkolenie 6. Podstawy transmisji na żywo

Opis kursu

Transmisja do popularnych platform (YouTube, Facebook);
Obsługa programu do transmisji (OBS);
Ustawienie kamery;
Ustawienie mikrofonu;
Przechwytywanie ekranu;
Ustawienie jakości.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:
 

Potrafią zaplanować transmisję na żywo;
Potrafią przygotować odpowiedni sprzęt transmisyjny;
Posiadają wiedzę na temat oprogramowania przydatnego w transmisjach;
Potrafią wykorzystać wiedzę do prowadzenia transmisji na różnych platformach i w różnych celach.

Forma realizacji

Stacjonarne

Liczba godzin

2

Osoba prowadząca

Andrzej Filip

Status dostępności 

Nieaktywne, ale możliwe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty - dodatkowe

Pegaz dla początkujących - zasady działania platformy i dostępne funkcjonalności

Szkolenie dla osób, które dopiero zaczynają pracę z platformą zdalnego nauczania Pegaz. Uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

O wymianie informacji pomiędzy systemem dziekanatowym USOS, a platformą Pegaz;

Jak poruszać się po platformie;

Jak zbudować prosty kurs;

Jak zamieścić materiały dla studentów;

Jak zebrać i ocenić zadania pisemne;

O komunikacji przy pomocy platformy;

O innych możliwościach, które można poznać w szczegółach na kolejnych szkoleniach. 

Sprzęt i oprogramowanie używane na potrzeby produkcji wideo - prezentacja działania studia nagrań

Szkolenie dla osób, chcących poznać podstawy produkcji wideo na potrzeby edukacji. W planie szkolenia: 

Podstawowe informacje o realizacji nagrań audio/wideo;

Jak zacząć realizować nagrania, wideokonferencje i transmisje na żywo;

Dobór sprzętu zależnie od potrzeb;

Organizacja studia nagrań oraz przygotowanie zestawu do mobilnych realizacji. 

Wideo w dydaktyce: nagrywanie i montaż w praktyce

Szkolenie skupiające się na nagrywaniu i montażu treści audio/wideo na potrzeby dydaktyki. W planie szkolenia: 

Nagrywanie dźwięku;

Nagrywanie obrazu;

Łączenie nagrań z kilku kamer i synchronizacja z dźwiękiem;

Dodawanie napisów i plansz;

Nagrywanie prezentacji;

Publikacja nagrań wideo w sieci. 

Realizacja transmisji na żywo

Szkolenie dla osób chcących poznać różne sposoby realizacji transmisji na żywo. Podczas szkolenia omówimy: 

Jak przygotować transmisję - od prostej transmisji “gadającej głowy” po realizacje wielokamerowe;

Różnice między rozwiązaniami sprzętowymi (miksery/streamer) i programowymi (OBS) oraz sposoby ich łączenia;

Tworzenie i konfiguracja wydarzenia na przykładzie platformy Youtube. 

Tworzenie atrakcyjnych treści szkoleniowo-edukacyjnych

Szkolenie skupiające się na przygotowywaniu bardziej zaawansowanych materiałów dydaktycznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

Jak wzbogacić kurs o infografiki i grafiki dekoracyjne;

Stosowanie szablonów;

Tworzenie efektywnych prezentacji;

Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych przy tworzeniu treści. 

Szkolenie dla osób chcących przygotowywać testy online. W planie szkolenia: 

Tworzenie baz pytań do wielokrotnego wykorzystania;

Zastosowanie podstawowych typów pytań;

Różne tryby i inne ustawienia testu;

Losowanie pytań;

Mechanizmy utrudniające ściąganie;

Przenoszenie testów między kursami. 

 

Jak zwiększać interaktywność podczas zajęć zdalnych oraz jak wzbogacić e-materiały na Pegazie o elementy interaktywne

Szkolenie dla osób prowadzących zajęcia zdalne, hybrydowe oraz przygotowujących materiały dla zajęć asynchronicznych. W planie szkolenia: 

Jakich narzędzi do zwiększania interakcji stosować podczas zajęć zdalnych;

Jak stosować interaktywne moduły H5P w materiałach asynchronicznych. 

Automatyczne sprawdzanie skanowanych testów papierowych na Pegazie

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących przeprowadzić testy na papierze, z automatycznym sprawdzaniem zeskanowanych prac. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą egzaminować duże grupy, a nie mają dostępu do wystarczająco dużej pracowni komputerowej. 

W planie szkolenia: 

Przygotowanie arkuszy z pytaniami oraz arkuszy odpowiedzi;

Skanowanie i sprawdzanie prac.

 

UWAGA: uczestnicy szkolenia powinni znać podstawy pracy z testami na platformie Pegaz. 

Tworzenie materiałów z nielinearną nawigacją

Szkolenie dla osób, chcących tworzyć zaawansowane materiały z nielinearną nawigacją. W planie szkolenia: 

Zastosowanie modułu “Lekcja” do tworzenia materiałów z nielinearną nawigacją i gier decyzyjnych;

Tworzenie scenariusza nielinearnego;

Zastosowanie pytań i innych form wyboru ścieżki;

Multimedia w materiałach nielinearnych. 

Podstawy analizy postępów nauczania z wykorzystaniem platformy Pegaz

Szkolenie dla osób prowadzących, chcących poznać możliwości platformy Pegaz w zakresie analizy wyników i zachowań studentów i statystyk. W planie szkolenia: 

Praca z dziennikiem ocen;

Obserwacja aktywności pojedynczych studentów;

Analiza aktywności grupy.