Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualny stan prawny dotyczący egzaminów zdalnych

Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z §1 pkt 6 zarządzenia stwierdza się, że:

Dziekan [...] może określić, w zakresie nieuregulowanym zarządzeniem, dodatkowe wymagania i wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia obowiązujące na wydziale [...]