Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elearning - podsumowanie 2023 roku

Elearning - podsumowanie 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z działalności DRiJK w zakresie elearningu za rok 2023.

Podsumowanie 2023

Platformy zdalnego nauczania 

W roku 2023 na platformie e-learningowej Pegaz odnotowano 5 771 aktywnych kursów przy średniej dziennej liczbie użytkowników na poziomie 4 998 osób (z uwzględnieniem weekendów i dni świątecznych bez miesięcy wakacyjnych). 

 

Liczba unikatowych uczestników platformy Pegaz według miesięcy 2023 roku

 

 

Na platformie Pegaz-Egzaminy w sesji zimowej i letniej przeprowadzonych zostało 451 testów egzaminacyjnych/zaliczeniowych, a łączna liczba podejść testowych wyniosła 15 198.

 

Wsparcie nauczycieli akademickich

Szkolenia

W 2023 roku Dział Rozwoju i Jakości Kształcenia (DRiJK)  – nowo utworzona jednostka, która powstała w Centrum Wsparcia Dydaktyki z połączenia Biura Doskonalenia Kompetencji i d. Centrum Zdalnego Nauczania – prowadził kilka serii szkoleń dla nauczycieli akademickich, m.in.:

 • warsztaty z obsługi platform i narzędzi do tworzenia zajęć e-learningowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym w ramach szkoleń Doskonały Uniwersytet;
 • szkolenie z tworzenia testów na platformie Pegaz;
 • szkolenie poświęcone nowej funkcji platformy Pegaz pozwalającej na przygotowanie i automatyczne sprawdzenie papierowych, zeskanowanych testów;
 • warsztaty o zastosowaniu wideo w dydaktyce;
 • warsztaty dydaktyczne Ars Docendi na temat edukacyjnego wideo oraz aktywizacji studentów za pomocą narzędzi e-learningowych.

Szkolenia odbyły się w sali szkoleniowej nr 1.09 z 15 stanowiskami komputerowymi, która została urządzona w siedzibie CWD.

 

Helpdesk i przewodniki

Dla nauczycieli akademickich prowadzony jest przez zespół DRiJK helpdesk dla nauczycieli akademickich i studentów związany z platformą Pegaz. Utrzymywana jest również witryna https://przewodniki.uj.edu.pl zawierającą przewodniki do platformy Pegaz oraz inne, m.in. dotyczące prawa autorskiego, ochrony wizerunku czy dobrych praktyk z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w dydaktyce.

 

Inne

W ramach wsparcia eksperckiego DRiJK przeprowadził konsultacje związane z produkcją wideo i zakupami sprzętu – m.in. dla Wydziału Filozoficznego, Wydziału Chemii, Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych oraz Centrum Dostępności.

Pracownicy DRiJK prowadzili również zajęcia Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce akademickiej dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, a także zapewnili wsparcie w zakresie merytoryczne i techniczne dla prowadzących Zajęcia Ogólnouczelniane.

 

Transmisje na żywo i produkcja wideo

Studio

W 2023 roku DRiJK uruchomił, wspólnie z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych, profesjonalne studio nagraniowe zlokalizowane w budynku przy ul. Reymonta 4 (sala –127). Studio pozwala na nagrywanie wykładów, wywiadów i podcastów. Możliwe jest również prowadzenie ze studia zajęć zdalnych. W studio są realizowane m.in. nagrania na potrzeby Zajęć Ogólnouczelnianych oraz dla Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

 

Transmisje na żywo

W 2023 roku zespół wideo DRiJK przeprowadził 19 transmisji na żywo podczas 11 wydarzeń, m.in. uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/2024, Konferencję Ars Docendi, Święto UJ, VI Dyktando Krakowskie czy spotkanie z laureatem Nagrody Nobla, prof. Brianem Kobilką.

 

Nagrania

Zespół wideo DRiJK realizował też inne nagrania, jak np. wystąpienia doktorantów na konkurs organizowany przez Grupę Coimbra “3-minute Thesis Competition”, jak również nagrania dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris .  

 

Zajęcia Ogólnouczelniane UJ

 W roku akademickim 2023/2024 uruchomiono pilotażowy projekt Zajęć Ogólnouczelnianych UJ (University-Wide Classes JU), skierowany do studentów UJ oraz studentów partnerskich uniwersytetów. Ma on na celu poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin nauki w oparciu o kursy przygotowywane przez nauczycieli akademickich UJ. W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 uruchomiono 6 kursów:
 • Current Contexts of Sustainable Development – prowadzący: dr hab. Andrzej Adamski, prof. UJ (Wydział Chemii);
 • Human Physiology – prowadząca: prof. dr hab. Agata Ptak-Belowska (Wydział Lekarski);
 • Techniki perswazji i manipulacji – prowadząca: dr hab. Patrycja Pałka (Wydział Polonistyki);
 • Tożsamość w kulturach – prowadząca: dr Jordanka Georgiewa-Okoń (Wydział Filologiczny);
 • Zrozumieć politykę – prowadzący: prof. dr hab. Piotr Kimla (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych);
 • Zrównoważenie w energetyce i sektorze chemicznym: uwarunkowania, wyzwania i konteksty – prowadzący: dr hab. Andrzej Adamski, prof. UJ (Wydział Chemii).

 

Polecamy również
Kurs e-learningowy pt. Jak skutecznie uczyć osoby starsze obsługi nowych technologii?

Kurs e-learningowy pt. Jak skutecznie uczyć osoby starsze obsługi nowych technologii?

Przewodnik 'Grafika edukacyjna'

Przewodnik 'Grafika edukacyjna'

Warsztaty w ramach projektu Doskonały Uniwersytet

Warsztaty w ramach projektu Doskonały Uniwersytet

Kursy e-learningowe z możliwością uzyskania certyfikatu.

Kursy e-learningowe z możliwością uzyskania certyfikatu.