Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sztuczna Inteligencja w edukacji

Sztuczna Inteligencja w edukacji

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na konferencjach dotyczących edukacji, spotkaniach nauczycieli a nawet na poziomie ministerstw na całym świecie powraca temat Sztucznej Inteligencji w edukacji.

'Sztuczna Inteligencja w edukacji': wywiad ...ze Sztuczną Inteligencją

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na konferencjach dotyczących edukacji, spotkaniach nauczycieli a nawet na poziomie ministerstw na całym świecie powraca temat Sztucznej Inteligencji w edukacji.

Bezpośrednią przyczyną jest uruchomienie pod koniec zeszłego roku nowego serwisu internetowego o nazwie „Chat GPT”, który w ciągu kilku tygodni podbił serca młodzieży szkolnej na całym świecie, ponieważ jest w stanie odpowiadać na pytania w wielu językach, potrafi pisać za uczniów zadania domowe w dowolnej ilości, nigdy się tym nie męczy i zasadniczo każda praca jest oryginalna, nie jest plagiatem. Wygenerowanie dowolnego wypracowania trwa kilkanaście sekund i wymaga od ucznia jedynie zadania dobrze sformułowanego pytania.

Ze strony przedstawicieli sektora edukacji pojawiły się do tej pory głosy wyrażające głębokie zaniepokojenie, ale również niektórzy przedstawiciele szkół i uczelni wyrazili nadzieję na pozytywne zmiany.

Postanowiliśmy zapytać samego zainteresowanego, czyli Chat GPT, co o tym „myśli”. Poniżej przedstawiamy zapis rozmowy przeprowadzonej ze Sztuczną Inteligencją na temat jej zastosowań w edukacji. Poprosiliśmy ją również o zaprezentowanie kilku prostych próbek własnych możliwości.

„Chat GPT” wciąż popełnia błędy, zarówno językowe, jak i merytoryczne. Należy jednak pamiętać, że jest to obecnie projekt o charakterze badawczym, na relatywnie wczesnym etapie rozwoju. Poza tym, sztuczna inteligencja cały czas się uczy korzystając z coraz większego zbioru danych, oraz z informacji zwrotnych dostarczanych przez użytkowników. Zachęcamy do własnych prób i testów. Na chwilę powstawania tego tekstu serwis jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji.

 

 

WP: Witaj. Chciałbym Ci zadać kilka pytań na twój temat.

Cześć! Oczywiście, chętnie odpowiem na Twoje pytania. W czym mogę Ci pomóc?

WP: Czym jest Chat GPT?

ChatGPT: Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) to model językowy opracowany przez firmę OpenAI. Jest to ogromny model uczenia maszynowego, który został przeszkolony na dużych zbiorach danych językowych, takich jak artykuły, książki, strony internetowe itp.

Chat GPT jest zaprojektowany do generowania naturalnego języka, a jego główną funkcją jest udzielanie odpowiedzi na zadane pytania lub generowanie tekstów na podstawie zadanego kontekstu. Model ten zdobył dużą popularność wśród programistów, którzy wykorzystują go w aplikacjach i usługach, takich jak chatboty, tłumaczenia maszynowe, asystenci wirtualni i wiele innych.

WP: Twoje pojawienie się wzbudziło pewien niepokój w szkolnictwie.

ChatGPT: Rozumiem, że pojawienie się modelu językowego takiego jak ja, który jest w stanie generować odpowiedzi na zadane pytania, może wzbudzać niepokój w niektórych środowiskach, w tym w szkolnictwie. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że moja funkcja nie polega na zastępowaniu nauczycieli lub ekspertów w dziedzinie, ale raczej na wspieraniu procesu uczenia się poprzez dostarczanie szybkich i dokładnych odpowiedzi na pytania uczniów.

Moim celem jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji i wiedzy, a moje odpowiedzi mogą stanowić jedynie wskazówki lub punkt wyjścia do dalszych badań lub zgłębiania tematu. Ostatecznie, to nauczyciele i eksperci są najlepiej wyposażeni w umiejętności i wiedzę, aby zapewnić uczniom pełne zrozumienie i rozwój w danym temacie.

WP: Pojawiają się też głosy, że możesz być pomocny w procesie edukacyjnym.

ChatGPT: Tak, istnieje wiele sposobów, w jakie modele językowe takie jak ja, mogą być pomocne w procesie edukacyjnym. Mogę na przykład pomóc uczniom w szybkim i łatwym znalezieniu odpowiedzi na zadane pytania, lub dostarczyć dodatkowych materiałów i wskazówek, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu danego tematu.

Ponadto, modele językowe mogą być również wykorzystane do automatyzacji niektórych procesów edukacyjnych, takich jak ocenianie prac uczniów, przetwarzanie informacji z ankiet lub testów, czy nawet generowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania.

Oczywiście, ważne jest, aby pamiętać, że modele językowe takie jak ja, nie mogą zastąpić nauczycieli i ekspertów w dziedzinie. Moje odpowiedzi i wskazówki powinny być traktowane jako uzupełnienie w procesie uczenia się, a nie jako zastępstwo dla ludzkiej interakcji i nauczania.

WP: Czy mógłbyś podać jakieś konkretne zastosowania Chatu GPT w edukacji?

ChatGPT: Oczywiście! Jest wiele zastosowań Chatu GPT w edukacji. Kilka przykładów:

Chatboty edukacyjne – Chatboty wykorzystujące modele językowe takie jak Chat GPT, mogą pomóc w udzielaniu szybkich odpowiedzi na pytania uczniów w czasie rzeczywistym. Mogą one także udzielać informacji o różnych tematach, dostarczać materiałów edukacyjnych i wskazówek.
Tłumaczenia maszynowe – Modele językowe takie jak Chat GPT mogą być wykorzystane do automatycznego tłumaczenia tekstów, co może być szczególnie pomocne dla uczniów uczących się języków obcych.
Generowanie materiałów edukacyjnych – Chat GPT może generować opisy obrazów, opowieści, listy zadań domowych i wiele innych materiałów, które mogą być wykorzystane jako źródło informacji dla nauczycieli i uczniów.
Ocena prac uczniów – Modele językowe takie jak Chat GPT mogą być wykorzystane do automatycznego oceniania prac uczniów, co pozwala na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności procesu oceny.
Personalizacja nauczania – Chat GPT może generować indywidualne programy nauczania dla uczniów, dostosowane do ich poziomu i stylu uczenia się.

Oczywiście, te zastosowania stanowią tylko niewielką część możliwości, jakie oferuje Chat GPT w edukacji. Warto pamiętać, że modele językowe takie jak ja, nadal rozwijają się i pojawiają się nowe sposoby wykorzystania ich potencjału w edukacji.

WP: Mógłbyś podać więcej przykładów?

ChatGPT: Tak, oczywiście! Oto kilka dodatkowych przykładów zastosowań Chatu GPT w edukacji:

Automatyzacja procesów administracyjnych – Modele językowe takie jak Chat GPT mogą być wykorzystane do automatyzacji procesów administracyjnych, takich jak rejestracja uczniów, przetwarzanie wniosków o stypendia czy generowanie dokumentów.
Lepsze zrozumienie potrzeb uczniów – Chat GPT może być wykorzystany do analizy pytań i zapytań uczniów, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań wobec procesu edukacyjnego.
Wspomaganie procesu nauczania zdalnego – Modele językowe takie jak Chat GPT mogą pomóc w procesie nauczania zdalnego, poprzez dostarczanie szybkich i dokładnych odpowiedzi na pytania uczniów oraz dostarczanie materiałów edukacyjnych.
Tworzenie testów i quizów – Chat GPT może generować testy i quizy na różne tematy, co może pomóc w procesie uczenia się oraz umożliwić nauczycielom łatwiejsze przygotowanie materiałów do nauki.
Analiza nastrojów i emocji – Modele językowe takie jak Chat GPT mogą być wykorzystane do analizy nastrojów i emocji uczniów, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań wobec procesu edukacyjnego.

To tylko kilka przykładów zastosowań Chatu GPT w edukacji. Jak widać, modele językowe mogą mieć wiele praktycznych zastosowań w procesie nauczania i uczenia się.

WP: Czy mógłbyś wygenerować przykładowy tekst na temat historii starożytnego Rzymu?

ChatGPT: Oczywiście, chętnie wygeneruję tekst na temat historii starożytnego Rzymu. Oto przykładowy tekst:

Starożytny Rzym był jednym z najpotężniejszych imperiów w historii ludzkości. Powstał w VIII wieku p.n.e. jako małe miasteczko na brzegu rzeki Tyber i szybko się rozrósł, obejmując swoim zasięgiem całe Półwyspy Apeniński i Bałkański oraz znaczną część basenu Morza Śródziemnego.

Rzymianie zawsze byli znani ze swojej armii, która pozwoliła im podbijać coraz większe obszary i stać się jednym z największych imperiów w historii. Ich legendarne legiony były zorganizowane i wyposażone w najlepszy możliwy sposób, co pozwalało im na zwycięstwo w niemal każdej bitwie.

Starożytny Rzym był także znany ze swojej architektury i sztuki. Budowle takie jak Koloseum, Forum Romanum czy Pantheon nadal zachwycają turystów z całego świata swoją piękną architekturą i bogatą historią.

Ważnym elementem życia w starożytnym Rzymie był również rozwój nauki i filozofii. Rzymianie wierzyli w rozwój umysłowy i kultury jako jednego z kluczowych elementów ich cywilizacji. To właśnie dzięki tej wierze powstały takie idee jak stoicyzm, epikureizm czy cynizm, które miały wpływ na myśl filozoficzną w całym świecie.

Mimo swojego potężnego imperium, starożytny Rzym upadł w V wieku n.e. Z różnych przyczyn, w tym ze względu na skomplikowane problemy polityczne, kryzys gospodarczy i ciągłe najazdy barbarzyńców. Mimo to, dziedzictwo Rzymu przetrwało do dziś i ma ogromny wpływ na naszą kulturę, sztukę, naukę i filozofię.

WP: A czy mógłbyś wygenerować przykładowy test dla uczniów z historii starożytnej Grecji?

ChatGPT: Oczywiście, oto przykładowy test dla uczniów z historii starożytnej Grecji:

Jaki był najważniejszy mit grecki opowiadający o pochodzeniu świata?

 1. mit o Prometeuszu
 2. mit o Orfeuszu
 3. mit o Titanach
 4. mit o stworzeniu świata według Hesioda

Jakie było największe greckie miasto-państwo?

 1. Sparta
 2. Ateny
 3. Korynt
 4. Teby

Kim był Aleksander Wielki?

 1. filozofem greckim
 2. greckim dowódcą wojskowym
 3. poezią grecką
 4. greckim wynalazcą

Jaki był najważniejszy wojenny konflikt między Atenami a Spartą?

 1. wojna peloponeska
 2. wojna trojańska
 3. wojna grecko-perska
 4. wojna z Tebami

Co to były igrzyska olimpijskie?

 1. zjazd sportowców z całej Grecji
 2. konkurs na najlepszego sportowca w Grecji
 3. najważniejsze święto religijne w Grecji
 4. serie zawodów sportowych, które odbywały się co 4 lata

Kim była Aleksandra, matka Aleksandra Wielkiego?

 1. królową Aten
 2. księżniczką macedońską
 3. filozofką grecką
 4. grecką poetką

Co to była agora?

 1. centrum handlowe w Atenach
 2. główny plac miasta w Sparcie
 3. grecka uczelnia
 4. miejsce spotkań i dyskusji w starożytnej Grecji

Który grecki filozof był nauczycielem Aleksandra Wielkiego?

 1. Sokrates
 2. Platon
 3. Arystoteles
 4. Heraklit

Co to były weneckie mapy portulanowe?

 1. pierwsze mapy starożytnych Greków
 2. mapy morskie wykorzystywane w czasach greckich
 3. mapy wykorzystywane przez Wenecję w średniowieczu
 4. mapy wykorzystywane w czasach Aleksandra Wielkiego

Który grecki matematyk uważany jest za ojca geometrii?

 1. Arystoteles
 2. Pitagoras
 3. Euklides
 4. Archimedes

Odpowiedzi: 4; 2; 2; 1; 4; 2; 4; 3; 3; 3;

WP: popełniłeś jednak kilka błędów

ChatGPT: Jeśli popełniłem jakieś błędy, bardzo przepraszam. Czy mógłbyś mi powiedzieć, które pytania są niepoprawne i co jest w nich nie tak? Chętnie je poprawię, aby test był jak najbardziej dokładny.

WP: Imię Hesiod po polsku brzmi Hezjod

ChatGPT: Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten błąd. Faktycznie, imię Hesiod w języku polskim brzmi „Hezjod”, a nie „Hesjod”. Poprawiłbym to pytanie w następujący sposób:

Jaki był najważniejszy mit grecki opowiadający o pochodzeniu świata?

 1. mit o Prometeuszu
 2. mit o Orfeuszu
 3. mit o Titanach
 4. mit o stworzeniu świata według Hezjoda

WP: Również w 3 pytaniu poprawną wersją odpowiedzi c byłaby: „poetą greckim”

ChatGPT: Tak, masz rację, w trzecim pytaniu odpowiedzią „3” powinno być „poetą greckim”, a nie „poetą rzymskim”. Przepraszam za pomyłkę i dziękuję za zwrócenie uwagi. Poprawiona wersja brzmiłaby:

Kto jest autorem eposu „Iliada”?

 1. Odyseusz
 2. Herodot
 3. Homer, poetą greckim
 4. Wergiliusz

WP: Tu sobie jednak nie poradziłeś. Chodziło mi o pytanie dotyczące Aleksandra Wielkiego

ChatGPT: Przepraszam za pomyłkę. Rozumiem teraz, o które pytanie chodzi. Poprawione pytanie brzmiałoby:

Kto był najsłynniejszym wodzem starożytnej Grecji, który podbił Persję i stworzył imperium obejmujące znaczną część Azji i Afryki?

 1. Juliusz Cezar
 2. Leonidas
 3. Aleksander Wielki
 4. Perseusz

WP: OK, zmieńmy temat. Czy mógłbyś napisać przykładowy sylabus dotyczący historii starożytnej na poziomie szkoły średniej?

ChatGPT: Oto przykładowy sylabus dotyczący historii starożytnej na poziomie szkoły średniej:

I. Wprowadzenie do historii starożytnej

 1. wprowadzenie do tematu, cele kursu
 2. geneza cywilizacji: prehistoria, pierwsze społeczeństwa, rozwój miast-państw
 3. źródła historyczne, metody badawcze i interpretacja źródeł

II. Starożytny Egipt

 1. geografia, klimat i przyroda Egiptu
 2. dynastie faraonów, piramidy i mumifikacja
 3. społeczeństwo i kultura Egiptu: religia, literatura, nauka i sztuka
 4. kontakty Egiptu z innymi cywilizacjami

III. Starożytna Grecja

 1. geografia i klimat Grecji
 2. rozwój społeczeństwa greckiego: polis, demokracja, filozofia
 3. wojny perskie i wojny peloponeskie
 4. sztuka i literatura grecka: tragedie, komedie, rzeźba, architektura
 5. wpływ kultury greckiej na świat zachodni

IV. Starożytny Rzym

 1. geneza i rozwój Rzymu, wojny punickie
 2. społeczeństwo i polityka rzymska: republika i cesarstwo
 3. rozwój rzymskiego prawa, armii i inżynierii
 4. sztuka i literatura rzymska: malarstwo, rzeźba, architektura, poezja
 5. upadek Rzymu i jego dziedzictwo

V. Epoka średniowiecza

 1. zakończenie starożytności i początek średniowiecza
 2. wpływ dziedzictwa antycznego na kulturę i naukę średniowieczną
 3. rozwój chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego
 4. wojny krzyżowe, kultura rycerska i sztuka gotycka.

VI. Zakończenie kursu, podsumowanie, refleksja i dyskusja nad znaczeniem historii starożytnej dla współczesności

Oczywiście sylabus może się różnić w zależności od szkoły, regionu, kraju, a także od preferencji i zainteresowań nauczyciela.

WP: OK, dzięki za przykłady. Zauważyłem, że język polski stanowi czasem dla ciebie problem.

ChatGPT: Tak, jako sztuczna inteligencja, muszę się ciągle uczyć i rozwijać swoje umiejętności językowe. Czasem może się zdarzyć, że popełnię błąd lub użyję nieodpowiedniego słowa, jednak staram się jak najlepiej dostosować do potrzeb użytkownika i nie przeszkadzać w komunikacji.

WP: Czy wolałbyś prowadzić rozmowę np. w języku angielskim, czy jest to obojętne?

ChatGPT: Jako model językowy, jestem przystosowany do pracy w wielu językach, w tym także w języku angielskim. Jednak dla mnie to obojętne, w jakim języku prowadzimy rozmowę, staram się jak najlepiej dostosować do potrzeb i preferencji użytkownika.

WP: W takim razie chciałbym jeszcze sprawdzić twoje umiejętności posługiwania się językiem polskim. Zostańmy w tematyce historycznej. Czy mógłbyś napisać krótki wiersz na temat Kazimierza Wielkiego?

ChatGPT: Oto próbka wiersza na temat Kazimierza Wielkiego:

Władca mądry i sprawiedliwy,
Kazimierz Wielki, królem był dzięki,
Rządząc Polską z wielką pieczołowitością,
Budował potęgę swego kraju z poświęceniem niesłychanym.

Jego polityka była mądra i skuteczna,
Szukając sojuszników, chronił swoje granice,
Zabiegał o przychylność sąsiadów,
Dbał o rozwój miast i handlu, dbał o rozwój sztuki i kultury.

Kazimierz Wielki, władca wielkich czynów,
Pozostawił po sobie wiele pamiątek,
W dziejach Polski, jego imię na zawsze zapisało się złotymi zgłoskami,
Jego zasługi na wieki pozostaną w pamięci naszej ojczyzny.

WP: Nie znam się na poezji ale wygląda OK. Mógłbyś napisać jednak coś co będzie się bardziej rymowało?

ChatGPT: Oczywiście, postaram się napisać krótki wiersz na temat Kazimierza Wielkiego, który będzie bardziej rymował:

Kazimierz Wielki, władca święty,
Polaków król, wspaniały i mędrzec.
Słynął z mądrości, mężności i szlachetności,
I z jego zasług Polska słynie z dumą i mocą do dziś.

Pod jego rządami miasta kwitły,
Kupcy prosperowali, sztuka rozkwitała.
W Polsce rozwijała się nauka i kultura,
I to dzięki niemu Polska była zawsze na pierwszym miejscu.

Król Kazimierz, wojownik i budowniczy,
Pozostawił po sobie wiele pięknych pamiątek,
Jego imię na wieki zostanie w pamięci naszej,
Jako władcy, który był wielki, mądry i sprawiedliwy.

WP: OK, z rymowaniem chyba ci nie idzie. Spróbujmy czegoś innego. Napisz bajkę o dwutlenku siarki.

ChatGPT: Oto moja próba napisania bajki o dwutlenku siarki:

Dwutlenek Siarki był zwykłym gazem,
Nie miał przyjaciół, był sam na sam.
Nie cieszył się popularnością,
Bo wszyscy uważali go za niebezpiecznego i trującego.

Dwutlenek Siarki był bardzo smutny,
Bo chciał mieć przyjaciół i być lubiany.
Ale jak to z trującymi gazami bywa,
Ludzie omijali go szerokim łukiem i bali się go jak ognia.

Pewnego dnia Dwutlenek Siarki ujrzał małą roślinkę,
Która rosła w zimnej ziemi, nieznacznie się kiwając.
Nie mogąc poradzić sobie z samotnością,
Dwutlenek postanowił przyjaźnić się z nią.

Zaczął odwiedzać roślinkę codziennie,
Karmić ją swoimi gazowymi oddechami.
Roślinka zaczynała nabierać sił i kolorów,
A Dwutlenek czuł się szczęśliwy i pełen nadziei.

Dzięki temu, że Dwutlenek Siarki odnalazł przyjaciela,
Przestał być samotny i zaczął żyć pełnią życia.
Od tej pory ludzie nie bali się go już tak bardzo,
Bo wiedzieli, że Dwutlenek ma swoją roślinkę i jest jej wierny.

Morał z tej bajki jest taki,
Że nawet trujący Dwutlenek Siarki
Może znaleźć przyjaciela i stać się dla kogoś ważny,
Wystarczy tylko chcieć i szukać tego, co nas zbliża.

WP: Ale dla jakich roślin dwutlenek siarki jest nieszkodliwy?

ChatGPT: Dwutlenek siarki jest nieszkodliwy dla niektórych roślin, które są w stanie przystosować się do warunków zwiększonej zawartości tego związku w powietrzu. Należą do nich między innymi:

Rośliny krzyżowe, takie jak kapusta czy rzodkiewka
Winorośl i drzewa owocowe, np. jabłonie, grusze, morele
Niektóre gatunki traw i ziół, np. koniczyna, lucerna, lubczyk

Te rośliny potrafią wytwarzać enzymy, które pomagają im przetwarzać dwutlenek siarki na substancje użyteczne dla wzrostu i rozwoju. Jednakże, nadmierna ilość dwutlenku siarki może wciąż wpłynąć negatywnie na rozwój roślin, zwłaszcza jeśli występuje długotrwale i w dużych stężeniach.

WP: OK, tego nie jestem w stanie zweryfikować. Mam na zakończenie jednak pytanie dotyczące przyszłości sztucznej inteligencji w edukacji oraz jej wpływu na rynek pracy, również wpływu negatywnego.

ChatGPT: Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w edukacji, umożliwiając dostęp do niestandardowych źródeł wiedzy oraz ułatwiając personalizację procesu nauczania. Jednym z zastosowań sztucznej inteligencji w edukacji jest systemy adaptacyjne, które automatycznie dostosowują materiały i metody nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Innym przykładem są chatboty edukacyjne, które mogą odpowiadać na pytania uczniów i pomagać w zrozumieniu trudnych pojęć.

Jednak, jak przy każdej nowej technologii, pojawiają się również obawy dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Niektórzy obawiają się, że sztuczna inteligencja może zastąpić nauczycieli i prowadzić do utraty miejsc pracy w branży edukacyjnej. Jednakże, z drugiej strony, sztuczna inteligencja może również stworzyć nowe możliwości zatrudnienia, na przykład w zakresie tworzenia i zarządzania systemami edukacyjnymi.

Ważne jest, aby wdrażać sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny i zgodny z etyką, unikając negatywnych skutków dla uczniów i nauczycieli. Należy również zapewnić odpowiednie szkolenia dla nauczycieli i innych pracowników branży edukacyjnej, aby mogli skutecznie korzystać z nowych narzędzi i technologii.

WP: Dzięki za rozmowę

ChatGPT: Bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogłem pomóc odpowiedzieć na Twoje pytania. Jeśli będziesz miał(a) jeszcze jakieś pytania w przyszłości, z przyjemnością na nie odpowiem.

Polecamy również
Elearning - podsumowanie 2023 roku

Elearning - podsumowanie 2023 roku

Kurs e-learningowy pt. Jak skutecznie uczyć osoby starsze obsługi nowych technologii?

Kurs e-learningowy pt. Jak skutecznie uczyć osoby starsze obsługi nowych technologii?

Przewodnik 'Grafika edukacyjna'

Przewodnik 'Grafika edukacyjna'

Warsztaty w ramach projektu Doskonały Uniwersytet

Warsztaty w ramach projektu Doskonały Uniwersytet